Ceník

 

Položka Měrná jednotka Cena za měrnou jednotku v Kč
Geometrický plán (GP) pro rozdělení pozemku 100m nové hranice 3.500 - 6.000
GP pro věcné břemeno 100m hranice 3.000 - 4.500
GP pro zaměření budovy 100m hranice 3.000 - 6.000
Vytyčení hranice katastru nemovitostí (KN) 100m hranice 3.500 - 6.000
Vytyčení hranice pozemkového katastru (PK) + GP 100m hranice 4.000 - 7.500
Stabilizace mezníkem 1 bod 180

Účelové mapy ostatní

- extravilán

- intravilán

 

 1ha

 

 4.800 - 10.000

8.000 - 18.000

Liniové stavby

- situace (uliční fronta) i 3D

- zaměření a zobrazení podzemního vedení (min. rozsah - 3 MJ)

 

100m

100m

 

 2.500 - 4.000

900 - 2.800

Stavební vytyčení

- stavební objekty s prostorovou skladbou

    - vytyčení prostorové polohy

    - podrobné vytyčení

- stavební objekty liniové

     - vytyčení prostorové polohy ( pouze silnice, železnice)

    - podrobné vytyčení ( podzemní vedení + prostorová poloha)

 

   

1 bod

 

 

 

650 - 1.200

420 - 750

 

550 - 1.600

280 - 490

Hodinové sazby

- odpovědný geodet

- zeměměřický inženýr

- technik

- figurant

 

 1 hodina

 

400 - 600

280 - 400

220 - 350

100 - 220

 

Poznámky:

  • nejsme plátci DPH
  • uvedené ceny jsou pouze orientační
  • pro stanovení správné cenové nabídky nás kontaktujte, neboť každá práce je velmi individuální, a proto je třeba dobře znát její účel, druh a rozsah (u prací většího rozsahu, komplexních dodávek prací je jednotková cena výrazně nižší)
  • cenovou nabídku se vždy snažíme optimalizovat k oboustranné spokojenosti