Nabídka prací

  • Katastr nemovitostí

                a) geometrické plány pro:

                    1) rozestavěné stavby pro hypotéku

                    2) dokončené stavby ke kolaudaci

                    3) rozdělení pozemků k převodu nemovitostí

                    4) zřízení věcných břemen

                b) vytyčování hranic pozemků

 

  • Investiční výstavba 

                a) vytyčování staveb před započetím výstavby

                b) mapové podklady pro projektové práce včetně 3D

                c) zaměření a dokumentace skutečného provedení staveb

                d) stavební zaměření budov

                e) objemy zemních a odbahňovacích prací

                f) výkon činnosti odpovědného geodeta